תותבת יד מעל המרפק

cosmetic hand for trough the shoulder amputee
electric hand for trough shoulder amputee
electric hand for trough shoulder amputee